Energieverbruik koffiebranche met 35% verminderd

De koffiebranche heeft in 8 jaar het energieverbruik met 35% verminderd. Sinds 1994 is de branche aangesloten bij de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA), een initiatief van het ministerie van EZ. Deelnemers uit verschillende branches maken op die manier afspraken over energiebesparing en stellen hiervoor vierjarenplannen op. SenterNovem coördineert, ondersteunt en monitort het energiegebruik. Voor de komende

Read more