Van veel koffie ga je niet eerder dood.

Mensen die veel koffie drinken gaan niet eerder dood. Sterker nog, “Er is een mogelijkheid dat koffie een beschermend effect heeft”, stellen de onderzoekers van de Universiteit van Madrid.

Over een periode van twintig jaar zijn 130 duizend mannen en vrouwen geanalyseerd. Elke twee tot vier jaar vulden deze personen een uitgebreide vragenlijst in over hun levensstijl, eet- en drinkgedrag en hun eventuele gezondheidsproblemen.

De onderzoekers gingen aan de hand van de antwoorden op zoek naar mogelijke verbanden tussen koffieconsumptie en overlijdensrisico. Ze stelden vast dat die relatie er niet is. Koffiedrinkende mensen overlijden niet eerder dan mensen die weinig tot geen koffie drinken. Zelfs niet als de consumptie boven de zes koppen per dag lag.

De conclusies werden getrokken na correctie van andere risicofactoren zoals roken, alcohol en overgewicht. Volgens onderzoeker Rob van Dam, Nederlander van origine maar werkzaam in Boston, “Zeer essentiële correcties, veel koffiedrinken gaat over het algemeen gepaard met een minder gezonde levensstijl.”.

Uit de antwoorden is wel af te leiden dat mensen die veel roken, drinken en eten ook meer koffie consumeren, Naarmate er meer koffie gedronken werd, lijkt het overlijdensrisico af te nemen, met name voor vrouwen.