Samenwerking Coffee Company en Hergo Slagerijen

Coffee Company en Hergo Slagerijen, beide goed lopende zaken aan de Beethovenstaat in Amsterdam. De twee buren gaan vanaf nu profiteren van elkaars klanten en succes.

hergo-en-coffee-company

Het idee is heel simpel: je haalt je belegde broodje bij Hergo en eet hem samen met een koffie op bij Coffee Company. ‘Regelmatig kochten klanten de belegde broodjes bij ons en aten deze vervolgens op bij Coffee Company. Dat werd aanvankelijk niet gewaardeerd en het publiek werd weggestuurd. Ik vroeg me af hoe we dit konden oplossen. We zijn nu een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waarbij wij Coffee Company een soort kurkengeld (kurkengeld is het bedrag verschuldigd ter zake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte producten) betalen. In plaats van ruzie, is er nu dus een prima vorm van samenwerking.’ aldus Ralph de Vries, directeur van Hergo Slagerijen.