Koffie schadelijk voor foetus

Is koffie tijdens de zwangerschap schadelijk of niet? Zowel het nee- als het ja-kamp hebben hun aanhangers, maar een nieuw Brits onderzoek doet het ‘ja’-kamp aanzienlijk overhellen. daaruit bleek immers dat koffie een nadelig effect heeft op de foetus. Meer bepaald wordt de baby dan geboren met een lager geboortegewicht dan gemiddeld. Dat meldt het vakblad De Huisarts.

zwanger

Alle bronnen van cafeïne
Voor deze nieuwe studie hebben twee wetenschappers van de universiteiten van het Britse Leicester en Leeds 2.600 vrouwen gevolgd gedurende hun zwangerschap. De vrouwen werkten met een degelijke vragenlijst die rekening hield met alle mogelijke bronnen van cafeïne.

Lager geboortegewicht
Uit de zorgzaam berekende resultaten bleek dat consumptie van cafeïne een afgenomen geboortegewicht met zich meebrengt. Het effect deed zich voor tijdens de drie trimesters van de zwangerschap.
Een consumptie van meer dan 100 milligram per dag veroorzaakte een afname in geboortegewicht van 34 tot 59 gram tijdens het eerste trimester, 24 tot 74 gram tijdens het tweede trimester en 66 tot 89 gram tijdens het derde trimester. De auteurs bevelen zwangere vrouwen aan alles in het werk te stellen om hun cafeïnegebruik tot een minimum te beperken.

Uiteenlopende resultaten
Onderzoek in het verleden bracht uiteenlopende resultaten naar voor. Sommige auteurs vonden een afgenomen geboortegewicht, maar volgens anderen zou het gebruik van cafeïne juist gepaard gaan met een verhoogd geboortegewicht als men rekening houdt met tabaksgebruik.

Verschillende factoren kunnen verklaren waarom auteurs elkaar zo heftig tegenspreken. De belangrijkste is wellicht dat het niet zo makkelijk om het cafeïnegebruik van personen nauwkeurig in te schatten. Niet alleen koffie en thee bevatten cafeïne, maar ook chocolade en sommige geneesmiddelen.

bron: hln.be