Koffie is gezonder dan je denkt

Cafeïne is wereldwijd het meest gebruikte opwekkende middel, maar ook het onderwerp van hardnekkige misvattingen.

Onderzoek toont aan dat drie tot vijf kopjes koffie per dag, wat overeenstemt met 300 à 400 mg cafeïne, geen schadelijke effecten heeft. Wie meer koffie drinkt, kan wel last krijgen van hoofdpijn, rusteloosheid en nervositeit. De ene mens is er gevoeliger voor dan de andere. Bij geroutineerde koffiegebruikers treedt een zekere gewenning op. De stimulerende werking is meestal sterker bij mensen die maar af en toe een kopje drinken dan bij wie dat alle dagen doet.

Koffie maakt slim

Cafeïne verhoogt het risico op hart- en vaatziekten niet, maar stimuleert wel de productie van adrenaline, wat een tijdelijke stijging van de bloeddruk en een versnelde hartslag kan teweegbrengen. Deze stijging is vooral merkbaar bij wie niet gewend is aan cafeïne, bij wie er gevoelig voor is en bij mensen met een milde vorm van hoge bloeddruk.

De stijging is echter minder hoog dan die door het beklimmen van trappen en duurt maar enkele uren. Volgens recente studies zou cafeïne ook de verwerking van informatie in de hersens met 10 procent versnellen. Daarnaast kan de stof migraine verzachten.

Koffie helpt je daarentegen niet om sneller nuchter te worden. De cafeïne kan de hoeveelheid alcohol in het bloed niet verminderen. Je bent hoogstens alerter tijdens de positieve ademtest, maar het promille blijft hetzelfde.

Bron: Knack.be