Duurzaam ondernemen tijdens de crisis

Mikkel Levelt (39) van Simon Lévelt Activiteit: koffiebranderij en theehandel Omzet: euro 10 mln Duurzaam: ‘Meer dan de helft van de producten’

‘We waren heel voorzichtig met de verwachtingen voor dit jaar. Maar de koffie- en theeverkopen gaan erg goed. Simon Lévelt zit op hetzelfde niveau als vorig jaar. Ik denk dat mensen minder uitgaan, maar zich thuis wel kwaliteit gunnen. Je ziet dat de omzet van supermarkten zelfs stijgt.’

‘Een kwart eeuw waren we vooruitstrevend duurzaam, nu lopen we gewoon in de pas met anderen. Het is erg moeilijk om nog grote sprongen te maken als je al heel veel doet. Iets meer dan de helft van onze koffie en thee is biologisch geproduceerd. Een gedeelte van het assortiment is ook Max Havelaar-gecertificeerd.’

‘We blijven kijken naar nieuwe projecten. Zo besloten we dit jaar koffie rechtstreeks in de container te vervoeren en niet eerst te verpakken in balen. Daardoor kunnen we meer transporteren met dezelfde CO2-uitstoot. Het gaat maar om een paar procenten, maar iedere stap is er één. Verder leiden we nu 6000 Oegandese boeren op om biologisch te produceren.’

‘Duurzaamheid kent zijn grenzen in dit bedrijf. We zijn in eerste instantie een koffiebranderij en theepakkerij. Geen bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzaamheid. Zo mag die duurzaamheid ons assortiment niet in hoge mate gaan beperken. We gaan niet de Braziliaanse koffie schrappen omdat die niet biologisch is.’

‘Het is lastig te controleren hoe verantwoord de koffie wordt gemaakt. Natuurlijk checken we onze koffie en thee steekproefsgewijs op pesticiden. En we bezoeken onze producenten in onder meer India ieder jaar een paar dagen.’

‘Maar of er daardoor gegarandeerd bijvoorbeeld geen kinderarbeid aan te pas komt, dat weet je niet. Gelukkig kennen we de meeste toeleveranciers en zijn de meeste producenten al generaties lang met liefde aan het werk. Ik durf er dus wel mijn hand voor in het vuur te steken.’

bron: fd.nl