Energieverbruik koffiebranche met 35% verminderd

De koffiebranche heeft in 8 jaar het energieverbruik met 35% verminderd. Sinds 1994 is de branche aangesloten bij de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA), een initiatief van het ministerie van EZ. Deelnemers uit verschillende branches maken op die manier afspraken over energiebesparing en stellen hiervoor vierjarenplannen op. SenterNovem coördineert, ondersteunt en monitort het energiegebruik. Voor de komende 4 jaar heeft de koffiebranche afgesproken om gemiddeld 2% per jaar te besparen.

Eén van de deelnemers aan de meerjarenafspraken is koffiebranderij Simon Lévelt. Er wordt gepoogd zo economisch mogelijk om te gaan met de brander. De tijd tussen de charges werd verkort, zodat er meer bonen geroosterd kunnen worden met dezelfde hoeveelheid gas. Ook bezuinigde het bedrijf flink op het energieverbruik van de compressor. Samen met SenterNovem zette Simon Lévelt ook een proef op met een industriële microwave brander. Deze techniek wordt ook al in andere industrieën toegepast. Hiermee kan mogelijk e nog eens 50% op het energiegebruik worden bespaard.

Theo Braak van koffiebranderij Simon Lévelt ziet nog meer kansen om in de koffieketen op energie te besparen. Het bedrijf levert biologische koffie waardoor er geen kunstmest wordt gebruikt. De productie van kunstmest gaat gepaard met veel CO2-emissie. De koffie wordt niet meer vervoerd in balen, maar in bulkcontainers. Zo wordt bespaard op jute en kan er per lading meer koffie worden vervoerd. Rransport naar winkels kan via elektrische auto’s met een laag gewicht en een groot laadvolume.

Douwe Egberts is ook deelnemer aan de MJA. Het energieverbruik van de koffiefabriek Utrecht was relatief laag tot de introductie van de Senseo, vertelt milieucoördinator Erik Nieuwenburg. Het maken van koffiepads is minder efficiënt in productie, opslag en vervoer dan vacuümpakkingen. Om koffiepads vers te houden, gebruikt Douwe Egberts stikstof die op de eigen productielocatie wordt geproduceerd. Het energieverbruik van dit proces is hoog. De Senseo lijkt mede daardoor minder duurzaam dan ‘gewone’ koffie, maar dat is niet zo, stelt Nieuwenburg. Een traditioneel koffiezetapparaat met een warmhoudplaatje gebruikt veel meer stroom dan een Senseo apparaat.

Voor de komende MJA periode gaat Douwe Egberts Utrecht zich onder andere verder toeleggen op het efficiënter produceren en verpakken van Senseo-pads. Ook met het transport van ruwe koffie naar de fabriek en afvoer van gereed product vanuit de fabriek naar de afnemers valt nog veel winst te behalen, meent de milieucoördinator. Hij dent aan vervoer via de binnenvaart en het efficiënter beladen van vrachtwagens.

bron: foodholland.nl