Dutch Coffee Promotion zoekt nieuwe bestuursleden

Zoals bekend uit eerdere bericht geving zoekt de stichting ‘Dutch Coffee Promotion‘ maar liefst 4 nieuwe bestuursleden. Het aantal activiteiten binnen de ‘Dutch Coffee Promotion’ namen in de afgelopen jaren snel toe. Aftredend voorzitter Jeroen Veldkamp legt uit waarom drie bestuursleden en hemzelf hun functie neerleggen.

logodcp

Focussen
“De afgelopen jaren hebben wij veel vrije uren in de stichting gestoken. Dit hebben wij met veel plezier en passie gedaan. Wij hebben de stichting en het niveau van de koffie in Nederland naar een hoger niveau gebracht en daar zijn we erg trots op.”

“Maar de markt is veranderd en we moeten ons allemaal focussen op onze bedrijven en werkgevers. Daarom leggen Jasper Overdevest (penningmeester), Moniek Smit (Competitie) en Deborah Hardeman (secretariaat) hun functie per 1 januari neer. De overige vier bestuursleden blijven zich fanatiek inzetten voor Dutch Coffee Promotion.”

Tijdnood
“Ik vind het tijd voor een nieuwe voorzitter. De stichting heeft iemand nodig die kan doorpakken op wat wij tot nu toe hebben neergezet. Iemand met goede leidinggevende capaciteiten, een visie en een strategie. Zelf blijf ik zeker actief betrokken bij Dutch Coffee Promotion, maar een bestuursfunctie is qua tijd momenteel niet langer haalbaar.”

Over het gelijktijdige opstappen van de bestuursleden verteld Jeroen Veldkamp het volgende;

“Ik wil heel graag benadrukken dat wij deze keuzes in goed overleg hebben gemaakt.”

“Het komt vervelend uit dat er meerdere bestuursleden tegelijk tot de conclusie komen dat een bestuursfunctie momenteel qua tijd niet haalbaar is. Maar we laten de stichting financieel gezond achter en we blijven ook allemaal actief betrokken bij Dutch Coffee Promotion. Verder werken we momenteel natuurlijk hard aan de opvolging.”

Agenda 2010
Dutch Coffee Promotion stelde onlangs ook de data van de kampioenschappen in 2010 vast. Het Dutch Coffee in Good Spirits Championship vindt plaats op 13 en 14 april 2010. Het Dutch Barista Championship vindt plaats op 10 mei 2010. Het Dutch Cuptasting Championship is op 13 september 2010 en de Latte Art Kampioenschappen zijn op 29 november 2010.

Verder is er overleg tussen Dutch Coffee Promotion en de Specialty Coffee Association of Europe (SCAE) om het ‘World Barista Championship’ in 2011 naar Nederland te halen. Dit zou al in een ver gevorderd stadium zijn. Als locatie zou Maastricht de voorkeur hebben.

bron: horecaentree.nl