Hersenen efficiënter door koffie met suiker

Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van cafeïne en glucose de efficiëntie van bepaalde delen van ons brein aanzienlijk kan verbeteren. Op MRI-scans was te zien dat deze twee stoffen zorgen dat het brein de concentratie en het werkgeheugen met een veel kleinere inspanning op hetzelfde niveau houdt.

40 proefpersonen ondergingen enkele experimenten. Zo kreeg een de ene groep alleen cafeïne, andere cafeïne met glucose of alleen glucose. Een controlegroep kreeg een placebo. De proefpersonen deden daarna een testje waaruit blijkt hoe het zit met hun concentratievermogen en werkgeheugen.

De combinatie van cafeïne en glucose doen de efficiëntie in de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het werkgeheugen en de concentratie goed, blijkt uit het experiment. De proefpersonen die cafeïne en glucose nuttigden, vertoonden minder activiteit in de pariëtale cortex en linker prefrontale cortex. Deze twee delen participeren normaal gesproken sterk bij het uitvoeren van de taken die de proefpersonen deden. Dat deze delen het nu rustiger aan konden doen, wijst erop dat de proefpersonen door de cafeïne en glucose minder bronnen nodig hebben om hetzelfde of een beter resultaat te bewerkstelligen.