Ontnuchteren met koffie werkt omgekeerd

Koffiedrinken in een poging nuchter te worden na het consumeren van alcohol, helpt niet. In tegendeel, koffie beïnvloedt je beoordelingsvermogen in zo’n geval in negatieve zin.

hangover

Onderzoek op muizen heeft namelijk uitgewezen dat koffie drinken je het gevoel geeft dat je weer op je positieven komt, maar dat is slechts een illusie. Mensen beseffen hierdoor minder goed dat ze dronken zijn.

De muizen moesten hun weg in een doolhof vinden om te ontkomen aan onprettige stimuli zoals fel licht en harde geluiden. De muizen kregen alcohol en cafeïne in verschillende doses toegediend. Hun gedrag werd vervolgens vergeleken.

Alcohol maakte de dieren meer relaxed, maar minder capabel om onplezante situaties te vermijden. De dieren die cafeïne kregen, konden beter navigeren, maar waren nerveuzer.

De combinatie van alcohol en cafeïne leek de muizen relatief alert en relaxed te maken, maar nog steeds niet capabel om de negatieve stimulansen te vermijden.

Domme beslissingen
Hoofdonderzoeker Thomas Gould van de Temple University van Philadelphia: “Het is belangrijk om de mythe over het ontnuchterende effect van koffie te ontkrachten, want het mixen van cafeïne en alcohol kan tot slechte beslissingen met desastreuze gevolgen leiden.”

“Wie zich moe en bedwelmd voelt na het drinken van alcohol, zal eerder toegeven dronken te zijn. Wie daarentegen ook cafeïne heeft genuttigd, zal zich wakkerder voelen en zich in staat achten om potentieel gevaarlijke acties te ondernemen, zoals achter het stuur van een auto kruipen.”

bron: hbvl.be